AKCJA ŻONKILE

19 kwietnia obchodziliśmy 80. rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim – największego zbrojnego zrywu Żydów podczas II wojny światowej, a zarazem pierwszego powstania miejskiego w okupowanej Europie.

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN zorganizowało kampanię społeczno-edukacyjną Żonkile, do której dołączyli uczniowie Powiatowego Zespołu Szkół w Chęcinach. W 2023 roku akcja ta została przeprowadzona w ramach programu: „Nie bądź obojętny. 80 rocznica powstania w getcie warszawskim”. Społeczność uczniowska szkół ponadpodstawowych obejrzała film edukacyjny oparty na motywach książki Hanny Krall – „Zdążyć przed Panem Bogiem”. W trakcie zajęć młodzież zapoznała się z życiem Marka Edelmana, którego losy zostały przedstawione w trzech płaszczyznach czasowych – w okresie II wojny światowej, w latach 60. i 70. XX wieku.

Marek Edelman, ostatni przywódca Żydowskiej Organizacji Bojowej, który przeżył likwidację getta, przez lata pielęgnował pamięć o wydarzeniach z 1943 roku. Do końca życia w rocznicę powstania przychodził pod Pomnik Bohaterów Getta, by oddać hołd poległym towarzyszom. Wraz z nim przychodziło coraz więcej ludzi z żółtymi kwiatami – żonkilami.

Akcji towarzyszyło hasło „Łączy nas pamięć”, które podkreśla siłę wspólnoty, znaczenie solidarności, potrzebę dialogu ponad podziałami. Należy głęboko wierzyć, że pamięć o przeszłości jest jedną z nadrzędnych wartości, które nas jednoczą i nadają nam wspólną tożsamość.

Skip to content