Zaangażowanie Szkolnego Klubu Wolontariatu w akcje charytatywne.

Młodzież ze Szkolnego Klubu Wolontariatu, jak co roku, aktywnie uczestniczyła w akcjach charytatywnych na rzez Caritas, Banku Żywności oraz Hospicjum Matki Teresy z Kalkuty w Kielcach.

Wolontariusze z naszej szkoły wraz z opiekunami zaangażowali się w akcję „Serce dla Hospicjum” Matki Teresy z Kalkuty w Kielcach, która odbyła się 12 i 17 lutego.

 Uczniowie rozprowadzali słodkie serca z piernika pod kościołami w Wolicy i Polichnie. Otrzymane pieniądze, w całości, zostały przekazane na potrzeby kieleckiego hospicjum. Mieszkańcy naszej gminy wykazali się hojnością. Szczególne podziękowania za włączenie się w ten czyn należą się opiekunom: Katarzynie Spurek, Izabeli Kowalczyk i Wioletcie Kierczyńskiej oraz wolontariuszom Jagodzie i Sarze Czwartos, Tomaszowi Górnikowi i Magdalenie Żurek.

Przed Świętami Wielkanocnymi, uczniowie wraz z opiekunami wzięli udział w akcjach charytatywnych organizowanych przez Caritas Kielce i Bank Żywności Kielce.

17.03.2023 r. miał miejsce pierwszy dzień zbiórki  produktów żywnościowych w sklepie Biedronka przy ul. Krakowskiej w Kielcach. Wolontariusze, którzy uczestniczyli w tym szlachetnym działaniu to: Izabela Pańczyk, Weronika Łączkiewicz i Wiktorią Głuch. Opiekę sprawowały Elżbieta Grzywa i Anita Świtek-Kowalicka.

 Drugi dzień przedsięwzięcia przebiegał przy Delikatesach Centrum

w Białogonie. Przeprowadzili je wolontariusze w osobach : Wiktorią Mashkovą, Julia Machnik, Kamila Polit, Patrycja Wilk. Na wyróżnienie zasługują Kamila Polit i Patrycja Wilk, które poświęciły kweście dwa dni. Opiekunami podczas zbiórki w Białogonie były Katarzyna Spurek, Wioletta Kierczyńska i Elżbieta Grzywa.

Kolejne gromadzenie darów w postaci artykułów spożywczych, zainicjowane  przez Bank Żywności odbyło się 24.03.2023 roku. Młodzież z Powiatowego Zespołu Szkół wraz

z nauczycielami  ponownie włączyła się w tę dobroczynną inicjatywę.

 Szczególne podziękowania kierowane są do: Kamili Polit, Patrycji Wilk, Natalii Michalik i Wiktorii Głuch oraz pedagogów za poświęcony czas, wszystkich  klientów sklepów za obfitość darów składanych na rzecz potrzebujących z naszego regionu.

Skip to content