ODDAJ CZEŚĆ OFIAROM ZBRODNI KATYŃSKIEJ

 

13 kwietnia po raz kolejny będziemy obchodzić Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni
Katyńskiej.

NOTKA HISTORYCZNA: Po 17 września 1939 roku do niewoli sowieckiej trafiło
ponad 15 tys. polskich wojskowych, policjantów, kapelanów różnych wyznań,
funkcjonariuszy Korpusu Ochrony Pogranicza., Żandarmerii Wojskowej, służb specjalnych
i oficerów rezerwy. Była to część elity społeczeństwa silnie związana z polską
państwowością. Zatrzymani trafili do więzień, a następnie do obozów – w Kozielsku,
Starobielsku i Ostaszkowie. Przez kilka miesięcy starano się ich namówić do współpracy
z władzami radzieckimi. Gdy okazało się to niemożliwe, 5 marca 1940 roku, Stalin wraz
z członkami Biura Politycznego podjął decyzję o wymordowaniu uwięzionych. Egzekucje
odbywały się w kwietniu i maju 1940 roku. Oficerów z Kozielska zabijano strzałem w tył
głowy bezpośrednio nad dołem śmierci w KATYNIU. Śmierć poniosło ponad 22 tys. polskich
oficerów i przedstawicieli inteligencji. Kilkadziesiąt tysięcy byłych polskich urzędników i działaczy,
którzy nie trafili do obozów, zsyłano do łagrów.

ZWRACAMY SIĘ DO WAS, DRODZY UCZNIOWIE, abyście upamiętnili to
polskie święto państwowe. Zachęcamy do podejmowania różnych inicjatyw, których celem
będzie upamiętnienie tych tragicznych wydarzeń z historii naszego kraju, umacnianie
świadomości narodowej i ukazanie twórczości uczniów.
Proponujemy następujące działania:
– przygotowanie pracy plastycznej dotyczącej zbrodni katyńskiej,
– opracowanie prezentacji multimedialnej poświęconej np. jakiejś postaci
historycznej, która poległa w Katyniu,
– wykonanie brzozowego krzyża, przepasanego barwami narodowymi
i zapalenia przy nim znicza lub świeczki.

Są to wyłącznie propozycje działań w ramach tej akcji. Chętnie poznamy Wasze pomysły.

W związku z zaistniałą sytuacją pandemii, prosimy przesyłać zdjęcia podejmowanych
działań na adresy e-mailowe koordynatorów akcji: Małgorzata Grzechniak:
malgorzata.grzechniak@vp.pl, Anna Ulatowska: aniastaron@o2.pl
Akcja trwa do 13 kwietnia 2021 roku. Uczestnicy, którzy wezmą udział w tej
inicjatywie zostaną nagrodzeni.

 

Skip to content