Charakterystyka kierunków kształcenia w PZS w Chęcinach

1. Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Łokietka

KLASA POLICYJNA

 • Chcesz nieść pomoc innym?
 • Chronić w razie niebezpieczeństwa?

Wybierz klasę policyjną w Powiatowym Zespole Szkół w Chęcinach,
a przekonasz się, że warto działać dla dobra obywateli.

Wybór klasy mundurowej wiąże się z realizacją wielu przedsięwzięć. Absolwencie szkoły
podstawowej przekonaj się sam/sama, jakie realizujemy zadania:
– Dzięki współpracy Powiatowego Zespołu Szkół w Chęcinach z Komendą Miejską
Policji w Kielcach, młodzież ma możliwość udziału w rozprawach sądowych.
– Licealiści doskonalą swoje umiejętności na strzelnicy „Snajper” w Kielcach, gdzie
w bezpieczny sposób uczą się posługiwania karabinem i pistoletem pneumatycznym.
– W procesie kształcenia uczniów dużą rolę odgrywają przedstawiciele policji, którzy
wspomagają naszą młodzież swoją wiedzą i doświadczeniem.
– Nasza szkoła współpracuje z Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych
w Kielcach, dzięki temu uczniowie klasy policyjnej uczestniczą w licznych
wycieczkach edukacyjnych, na których zaznajamiają się z działaniami pracowników
jednostki wojskowej.
– Uczniowie klasy policyjnej mają też swoje obowiązki, jednym z nich jest noszenie
stroju mundurowego w wyznaczony dzień tygodnia (tzw. Dzień Mundurowy).
Proces edukacyjny naszych uczniów opiera się na realizacji przedmiotów uzupełniających,
do których należą:
a) Edukacja policyjna,
b) Edukacja prawna,
c) Podstawy psychologii,
d) Zajęcia sprawnościowe.
W przyszłości możesz zostać pracownikiem:
– instytucji prawnych, mundurowych,
– administracji państwowej i publicznej,
– inspekcji czy też straży,
– firmy ochroniarskiej, detektywistycznej,
– firmy dozorującej oraz transportującej walory i środki pieniężne.
Nie wahaj się, postaw na klasę policyjną!!!
Przyjdź do nas i stań na straży przestrzegania prawa! 🙂

Klasa medyczna

Jeśli interesujesz się zasadami funkcjonowania organów, problematyką prozdrowotną, chcesz pomagać innym, a swoją przyszłość widzisz w szeroko pojętej
branży medycznej- klasa medyczna jest właśnie dla Ciebie!
Przykładowe kierunki studiów, które możesz wybrać w przyszłości

– kierunek lekarski
– fizjoterapia
– opiekun medyczny
– stomatologia
– położnictwo
– biotechnologia
– analityka medyczna
– pielęgniarstwo
– ochrona środowiska
– farmacja
– zdrowie publiczne
– weterynaria
– ratownictwo medyczne
– dietetyka
– inżynieria medyczna

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:
biologia i chemia
Przedmiot uzupełniający:
nauka o zdrowiu

Pomyśl! Może to propozycja dla Ciebie?

Klasa z innowacją pedagogiczną „Dietetyka i rekreacja ruchowa”

W związku z ujemnymi skutkami rozwoju cywilizacyjnego, wzrostem liczby osób
cierpiących na otyłość i inne choroby dietozależne, coraz większą rolę odgrywa konieczność
posiadania wiedzy na temat zdrowej i zbilansowanej diety, aktywnego spędzania wolnego
czasu oraz ich wpływu na organizm człowieka.
Jeśli interesuje cię edukacja prozdrowotna oraz pragniesz podjąć dalszą edukację na
kierunkach medycznych, bioinżynierii, technologii żywności i żywienia człowieka, dietetyce,
zdrowiu publicznym czy wychowanie fizyczne – wybierz klasę dietetyczną!

Dietetyk – to zawód z przyszłością! Pamiętaj: „Jesteś ty, co jesz!”
Wiele osób nie ma świadomości, jakie błędy żywieniowe popełnia i jak je zwalczyć, i właśnie
tutaj zaczyna się rola dietetyka.
W ramach innowacji pedagogicznej klasa realizuje dodatkowe przedmioty:

 • edukacja żywieniowa
 • biochemia
 • poradnictwo dietetyczn
 • rekreacja ruchowa

Na tych zajęciach uczniowie poszerzją wiedzę z anatomii i fizjologii człowieka,
biochemii i mikrobiologii oraz z zakresu dietoprofilaktyki i dietoterapii, prawidłowego
żywienia i planowania diet, przechowalnictwa i higieny żywności, a także toksykologii
żywności. Przyszli dietetycy uczestniczą w wielu projektach i programach promujących
zdrowy styl życia oraz kampaniach profilaktycznych. Dzięki współpracy ze Świętokrzyskim
Centrum Onkologii biorą udział w wycieczkach edukacyjnych do placówek promujących
zdrowie.
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym to:

 • biologia
 • chemia
 • język angielski.

– Na pewno zastanawia Cię, jakie perspektywy daje ten kierunek?
Absolwenci mają szerokie możliwości rozwoju swojej dalszej kariery zawodowej. Mogą
znaleźć zatrudnienie w instytucjach medycznych – w szpitalach, przychodniach, poradniach
chorób metabolicznych, sanatoriach a także restauracjach, sklepach z suplementami diety i
zdrową żywnością, firmach cateringowych, klubach fitness, klubach sportowych, czy firmach
zajmujących się produkcją żywności lub suplementów diety.

Klasa o profilu matematyczno – geograficznym jest dla Ciebie, gdy

 • Nie straszna Ci matematyka, geografia ani języki obce
 • Lubisz nauki matematyczne i przyrodnicze
 • Masz otwarty umysł, gotowy na poznawanie otaczającej rzeczywistości
 • Masz odwagę wyruszyć w świat liczb, wzorów matematycznych,
  przyrody, gospodarki, ekonomii czy spraw społecznych

Klasa o profilu matematyczno – geograficznym przygotuje Cię gruntownie
do egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z matematyki, geografii
oraz z języka obcego. Dobór przedmiotów rozszerzonych pozwala na dużą
elastyczność w wyborze kierunku studiów, ponieważ matematyka i geografia
często pojawiają się jako przedmioty rekrutacyjne na kierunkach wielu uczelni
w Polsce.

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:

 • matematyka.
 • geografia
 • języki obce ( język angielski, język niemiecki)

Klasa matematyczno – geograficzna to doskonały wybór dla tych, którzy
chcieliby studiować: archeologię, architekturę krajobrazu, budownictwo,
ekonomię, finanse i bankowość, gospodarkę przestrzenną, handel zagraniczny,
ochronę środowiska, turystykę i rekreację, urbanistykę, hotelarstwo,
zarządzanie.

KLASA HUMANISTYCZNA

– Jeśli lubisz język polski, historię, wiedzę o społeczeństwie, naukę języków obcych.
– Jeśli interesujesz się kulturą, sztuką, psychologią, prawem, mass mediami.
– Jeśli pasjonujesz się kinem, teatrem, dziennikarstwem.
– Jeśli chcesz być twórczy, otwarty i dobrze przygotowany do studiów.

Pamiętaj – klasa humanistyczna jest dla Ciebie!

Naszym celem jest przygotowanie uczniów do uczestniczenia w życiu społecznym,
kulturalnym i zawodowym. Kładziemy nacisk na rozwijanie kompetencji związanych ze
współpracą, komunikacją i świadomym posługiwaniem się zdobytą wiedzą i
umiejętnościami. Dlatego zwracamy uwagę na bardzo dobre przygotowanie do analizy i
odbioru różnych tekstów kultury (literatury, filmu, spektaklu teatralnego, malarstwa,
publicystyki). W sposób gruntowny przygotowujemy do egzaminu maturalnego zarówno na
poziomie podstawowym jak i rozszerzonym.

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:
– język polski
– historia
– wiedza o społeczeństwie
Języki obce:
– język angielski
– język niemiecki
Przedmiot uzupełniający:
– zajęcia teatralne
Po ukończeniu klasy humanistycznej możesz studiować:
– prawo
– psychologię
– polonistykę
– historię
– socjologię
– resocjalizację
– dziennikarstwo
– politologię
– filozofię
– kulturoznawstwo
– teologię

2. Technikum im. Władysława Łokietka

 

Technik Informatyk

Technik mechanik

Technik mechanik to wyjątkowo atrakcyjny zawód o bardzo długiej historii. Technik
mechanik na podbudowie kwalifikacji MEC.05 Użytkowanie obrabiarek skrawających to
jeden z najbardziej poszukiwanych zawodów w regionie, który w obecnym czasie jest
szczególnie atrakcyjny, zważywszy na bardzo duże zapotrzebowanie na operatorów
obrabiarek sterowanych numerycznie CNC (Computer Numerical Control).

Nauka w zawodzie trwa 5 lat i obejmuje dwie kwalifikacje:
– MEC.05. Użytkowanie obrabiarek skrawających
– MEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

Technik mechanik przygotowany będzie do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • przygotowywania obrabiarek skrawających konwencjonalnych i sterowanych
  numerycznie do planowanej obróbki;
 • wykonywania obróbki na konwencjonalnych i sterowanych numerycznie
  obrabiarkach skrawających zgodnie z dokumentacją technologiczną;
 • organizowania i nadzorowania procesów obróbki i montażu części maszyn i
  urządzeń;
 • przeprowadzanie kontroli jakości wykonywanych wyrobów i usług.

Technik mechanik znajduje zatrudnienie głównie w zakładach produkcyjnych i
usługowych branży mechanicznej o różnorodnym profilu produkcji czy też świadczonych
usług. Należy szczególnie podkreślić, że obrabiarki sterowane komputerowo (obrabiarki
sterowane numerycznie) znajdują się we wszystkich nowoczesnych dużych i małych
zakładach produkcyjnych z branży mechanicznej, co aktualnie stwarza wyjątkowe
zapotrzebowanie na techników mechaników z kwalifikacją MEC.05. Użytkowanie
obrabiarek skrawających, gdyż programiści i operatorzy obrabiarek CNC stanowią elitę
wśród pracowników branży mechanicznej.

Technik mechatronik

Technik mechatronik to jeden z kluczowych zawodów przyszłości. Mechatronika jest
interdyscyplinarną dziedziną nauki i techniki zajmującą się problemami mechaniki,
elektroniki, robotyki i informatyki. W opinii pracodawców mechatronika to branża bardzo
dynamicznie rozwijająca się. Jest obecna w każdej gałęzi przemysłu i może być wykorzystana
we wszystkich działach związanych z nowoczesnymi technologiami.
Nauka w zawodzie trwa 5 lat i obejmuje dwie kwalifikacje:
ELM.03 Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych
ELM.06 Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik mechatronik będzie przygotowany do
wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

 • instalowania, konserwowania, użytkowania, naprawy urządzeń mechatronicznych,
 • projektowania i programowania urządzeń mechatronicznych,
 • obsługi i programowania sterowników PLC,
 • obsługi urządzeń współczesnych linii produkcyjnych

Technik mechatronik znajdzie zatrudnienie w:

 • przedsiębiorstwach o zautomatyzowanym i zrobotyzowanym cyklu produkcyjnym,
 • serwisach samochodowych, sprzętu RTV i AGD,
 • zakładach produkujących i serwisujących sprzęt mechatroniczny,
 • firmach zajmujących się programowaniem sterowników przemysłowych PLC i CNC,
 •  przemyśle elektromaszynowym, samochodowym, stacjach serwisowych i
  diagnostycznych

Technik mechatronik to nowoczesny, wymagający i poszukiwany zawód na rynku pracy.
Obserwuje się stały wzrost zapotrzebowania na specjalistów w tym zawodzie.

Technik hotelarstwa

Technik hotelarstwa, to zawód który przygotowuje absolwentów do pracy w sektorze
turystycznym. Hotelarz organizuje, koordynuje, nadzoruje, ustala zestawy usług
hotelarskich. Współpracuje z instytucjami oferującymi usługi hotelarskie, zbiera
informacje o preferencjach klientów i na bieżąco analizuje rynek hotelarski. W tej
pracy nie ma miejsca na rutynę. Zmieniający się goście to konieczność
zindywidualizowanego podejścia do ich potrzeb i wymagań. To zawód rozwojowy.
Podejmując naukę w zawodzie, uzyskujesz wiedzę i umiejętności w dwóch
obszarach branży turystycznej:

– technik hotelarstwa (rozszerzony j. angielski),
– technik organizacji turystyki (rozszerzony j. angielski).

Po realizacji materiału odbywa się egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe.
Uczniowie w trakcie nauki odbywają praktykę w obiektach świadczących usługi
hotelarskie np. hotelach, motelach, pensjonatach, ośrodkach wypoczynkowych.

Możliwość zatrudnienia:
Technik hotelarstwa może być zatrudniony w zakładach hotelarskich, ośrodkach
wypoczynkowych, pensjonatach, schroniskach, kwaterach prywatnych oraz w bazach
ruchomych, np. promowej, żeglugowej, kolejowej, lotniczej. Może być zatrudniony
również w organach administracji samorządowej, zajmującej się usługami
hotelarskimi, a także w branżowych organizacjach i stowarzyszeniach.

Po ukończeniu technikum hotelarstwa absolwenta ma możliwość podjęcia studiów
wyższych w ramach dalszej specjalizacji w tej dziedzinie (hotelarstwo i turystyka) lub
w dziedzinie ekonomicznej.

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Energetyka odnawialna to dynamicznie rozwijająca się gałąź nauki i techniki. Kształcenie
techników w zakresie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej jest odpowiedzią na
aktualne potrzeby rynku pracy i gospodarki, wywołane wzrostem wykorzystania
odnawialnych źródeł energii.
Zadaniem technika urządzeń i systemów energetyki odnawialnej jest organizacja pracy,
montaż i demontaż urządzeń do pozyskiwania energii odnawialnej. Technik ten kontroluje
pracę urządzeń OZE, wykonuje konserwacje oraz naprawy instalacji energetyki odnawialnej,
sporządza kosztorysy oraz oferty przetargowe, wykorzystuje programy obliczeniowe
i graficzne.

Nauka w zawodzie trwa 5 lat i obejmuje dwie kwalifikacje:

– ELE.10. Montaż i uruchamianie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
– ELE.11. Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej znajdzie zatrudnienie w:

♦ przedsiębiorstwach zajmujących się montażem kolektorów słonecznych, paneli
fotowoltaicznych, pomp ciepła, kotłów na biomasę oraz w serwisach ich obsługi,
♦ zakładach wytwarzających, przetwarzających i przesyłających energię elektryczną i
cieplną,
♦ administracji publicznej, organizacjach pozarządowych, instytutach badawczych,
♦ działach obsługi inwestycji związanych z wdrażaniem odnawialnych źródeł energii,
♦ biogazowniach i ciepłowniach geotermalnych,
♦ na stanowiskach nadzoru technicznego, które polegają na utrzymaniu prawidłowego
funkcjonowania instalacji energii odnawialnej.

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, ze względu na troskę o ochronę
środowiska, staje się jedną ze znaczących i wiodących profesji zarówno w kraju, jak i za
granicą.

TECHNIK ELEKTRYK (rozszerzona fizyka)

– krótki opis zawodu, jakich przedmiotów będą się uczyć w szkole
Opis zawodu:

Technik elektryk uczestniczy w projektowaniu i konstruowaniu, produkcji, montażu,
eksploatacji, naprawach i utrzymywaniu w ruchu aparatury, maszyn i urządzeń
elektrycznych oraz systemów zasilania energią elektryczną. Zajmuje się również
pracami i badaniami o charakterze elektrotechnicznym, może też świadczyć pomoc
techniczną przy pracach badawczo-rozwojowych dotyczących aparatury, maszyn i
urządzeń elektrycznych.

Zadania zawodowe technika elektryka:
– wykonywanie badań i kontroli urządzeń w procesie produkcji oraz eksploatacji,
– dobieranie, użytkowanie, instalowanie i obsługiwanie maszyn i urządzeń
elektrycznych oraz aparatury sterującej i pomiarowej,
– instalowanie, użytkowanie i obsługiwanie układów energoelektronicznych,
– stosowanie skutecznej ochrony urządzeń elektrycznych przed skutkami zwarć,
przeciążeń i przepięć
– diagnozowanie stanu elementów, układów i urządzeń elektrycznych,
– dobieranie, instalowanie i sprawdzanie środków ochrony przeciwporażeniowej,
– przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach
elektrycznych i pomiarach elektrycznych,
– planowanie i nadzorowanie ruchu sieci elektroenergetycznej,
– udział w pracach zespołów projektowych,
– posługiwanie się techniką komputerową.

Przedmioty:
– Podstawy elektrotechniki
– Instalacje elektryczne
– Maszyny elektryczne
– Urządzenia elektryczne
– Użytkowanie instalacji elektrycznych
– Obsługa maszyn i urządzeń elektrycznych
– Pomiary elektryczne
– Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych
– Montaż i obsługa maszyn elektrycznych
– Montaż i obsługa urządzeń elektrycznych
– Eksploatacja instalacji elektrycznych
– Eksploatacja maszyn i urządzeń elektrycznych
– Bezpieczeństwo i higiena pracy
– Język angielski zawodowy

– informacja o zdawanych kwalifikacjach:
– ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń
elektrycznych
– wykonywanie i uruchamianie instalacj i elektrycznych na podstawie dokumentacj i
technicznej;
– montowanie i uruchamianie maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie
dokumentacji technicznej;
– wykonywanie konserwacji instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych.

– ELE.05. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych
– montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji elektrycznych;
– montaż i uruchamianie maszyn i urządzeń elektrycznych;
– konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych.

– sylwetka absolwenta (gdzie może pracować jaka dalsza kariera itp.)
Sylwetka absolwenta:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik elektryk powinien być
przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) wykonywania i uruchamiania instalacji elektrycznych na podstawie dokumentacji
technicznej;
2) montowania i uruchamiania maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie
dokumentacji technicznej;
3) wykonywania konserwacji instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych;

4) eksploatowania instalacji elektrycznych;
5) eksploatowania maszyn i urządzeń elektrycznych.

Zdobyta wiedza na kierunku technik elektryk umożliwia:
– zaprojektować proste układy elektryczne
– wykonać instalacje elektryczne
– zainstalować i obsłużyć maszyny i urządzenia elektryczne
– dokonywać napraw urządzeń zasilanych prądem
– odczytać schematy ideowe, montażowe, rysunki techniczne elementów
konstrukcyjnych, turbin i generatorów
– wykonać połączenia elementów mechanicznych, elektrycznych oraz układów
sterujących
– obsłużyć aparaturę pomiarową
– oceniać i klasyfikować prace montażowe, konserwacyjne i naprawcze
– zastosować skuteczną ochronę urządzeń elektrycznych przed skutkami zwarć,
przeciążeń i przepięć
– posługiwać się nowoczesnym komputerowym oprogramowaniem niezbędnym do
wykonywania pracy
– wykorzystywać literaturę techniczną i multimedialną, ze szczególnym
uwzględnieniem norm, katalogów, poradników oraz przepisów  budowy (PBUE) i
eksploatacji (PEUE)
– zorganizować stanowisko pracy zgodnie z przepisami BHP, przeciwpożarowymi i
eksploatacji
– prowadzić racjonalną gospodarkę energetyczną
– udzielać pierwszej pomocy w razie wystąpienie wypadku przy pracy
– posługiwać się podstawowymi pojęciami ekonomicznym.

Praca:
Technicy elektrycy mogą podejmować prace:
– w przemyśle (oświetlenie, silniki, instalacje, itp.),
– w usługach (warsztatach naprawczych urządzeń elektronicznych),
– w serwisach (np. na stanowiskach: konserwatorów urządzeń i sprzętu elektrycznego,
przy montażu, konserwacji, przy obsłudze urządzeń i sieci elektroenergetycznych,
elektryk dyżurny,  kierownik ds. gospodarki

Dalsza nauka:
Absolwent kierunku technik elektryk po ukończeniu nauki ma możliwość podjęcia
studiów na kierunkach: elektronika, elektrotechnika, automatyka i robotyka itp.

Technik analityk – opis kierunku

Technik analityk zajmuje się wykonywaniem badań składu chemicznego surowców, produktów i
innych materiałów. Zajmuje się również ich analizą na potrzeby badań doświadczalnych oraz
przemysłu. Wykorzystuje do tego współczesne metody analityczne, klasyczne i instrumentalne.
Korzysta ze sprzętu i aparatury laboratoryjnej oraz odczynników chemicznych. Zajmuje się oceną
jakości substratów, półproduktów i produktów przemysłowych. Oprócz tego może współuczestniczyć
w przygotowywaniu sprawozdań i opracowań dotyczących zagadnień z dziedziny przemysłu,
inżynierii materiałowej, badań naukowych, ochrony środowiska itp.

Przedmioty
Będą to przedmioty ogólnokształcące, które przygotują Cię do egzaminu maturalnego, a dodatkowo
przedmioty zawodowe, m. in: podstawy technik laboratoryjnych, preparatyka chemiczna, pracownia
badań bioanalitycznych i środowiskowych, chemia analityczna, pracownia kontroli laboratoryjnej i
procesowej, pracownia technik laboratoryjnych.

Kwalifikacje i egzaminy zawodowe
Egzamin z pierwszej kwalifikacji CHM.03. Przygotowywanie sprzętu, odczynników chemicznych i
próbek do badań analitycznych odbywa się pod koniec klasy III. Egzamin z drugiej kwalifikacji
CHM.04. Wykonywanie badań analitycznych w połowie klasy V. Po zdaniu obu egzaminów
otrzymujesz tytuł technika analityka.

Zatrudnienie
Technik analityk może być zatrudniony w następujących działach przemysłu chemicznego:
petrochemicznym, sodowym, kwasu siarkowego, nawozów sztucznych, tworzyw sztucznych, włókien
sztucznych, farmaceutycznym, kosmetycznym, środków pomocniczych (środki czystości, higieniczne,
pielęgnacji roślin itp.), gumowym, przetwórstwa tworzyw sztucznych, farb i lakierów.
Absolwent tego kierunku może znaleźć zatrudnienie w laboratoriach: w przemyśle chemicznym,
spożywczym (kontrola procesów technologicznych, analizy surowców i produktów), z obszaru
rolnictwa (ocena jakości gleb, stopnia skażenia produktów rolnych), czy też ochrony środowiska
(analizy wód, gleb, atmosfery, ciągły monitoring zanieczyszczeń ekosfery).

Technik logistyk

Logistyka to branża, która w zglobalizowanym świecie odgrywa coraz większą rolę, a co za
tym idzie logistycy są jednymi z najbardziej poszukiwanych pracowników na rynku pracy.
Z roku na rok rośnie zapotrzebowanie na dostawców zintegrowanych usług logistycznych.

Technik logistyk zajmuje się planowaniem, organizowaniem, kierowaniem i kontrolowaniem
przemieszczania towarów od producenta do konsumenta oraz wykorzystaniem informacji
płynących z rynku w celu optymalizacji korzyści wynikających z wymiany towarowej dla
wszystkich uczestników tej wymiany. Analizuje stan zakupów i nimi zarządza, obsługuje
zamówienia i organizuje transport, wykorzystując w tym celu systemy informatyczne. Aby
realizować stawiane przed nim zadania, musi posiadać szeroką wiedzę z zakresu planowania,
finansów, marketingu, transportu i dystrybucji, analizy finansowej i ekonomicznej oraz prawa
krajowego i międzynarodowego w zakresie objętym jego działaniem.

Nauka w zawodzie trwa 5 lat i obejmuje dwie kwalifikacje:
SPL.01. Obsługa magazynów
SPL.04. Organizacja transportu

Technik logistyk jest zatrudniany w działach logistyki przedsiębiorstw przemysłowych,
handlowych, dystrybucyjnych, usługowych, transportowo – spedycyjnych oraz w jednostkach
samorządu terytorialnego, na stanowiskach specjalisty do spraw:
• sprzedaży i prognozowania popytu,
• planowania zakupów,
• handlu elektronicznego,
• logistyki miejskich usług infrastrukturalnych,
• systemów informacyjnych wspomagających dystrybucję,
• gospodarki odpadami,
• planowania produkcji i zapasów,
• gospodarki materiałowej, pakowania i opakowań,
• transportu wewnętrznego.

Logistyka jest dynamicznie rozwijającą się dziedziną. Rozwój gospodarki, handlu i
wszechstronna współpraca międzynarodowa stwarzają zapotrzebowanie na specjalistów
zajmujących się zarządzaniem procesami logistycznymi. W związku z tym rynek pracy
wykazuje rosnące zapotrzebowanie na techników logistyków.

Technik Geolog

Geolog zajmuje się studiami i badaniem budowy ziemi oraz analizą procesów geologicznych, którym
ona ulega.

Po ukończeniu szkoły będziesz przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie
kwalifikacji GIW.06. Wykonywanie prac geologicznych:

1) wykonywania geologicznych i hydrogeologicznych prac terenowych;
2) wykonywania geologiczno-inżynierskich prac terenowych;
3) obsługi geologicznej wierceń;
4) obsługi geologicznej zakładów górniczych i zakładów w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011
r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2017 r. poz. 2126, z późn. zm.);
5) prowadzenia laboratoryjnych prac diagnostycznych;
6) dokumentowania i przetwarzania wyników badań;
7) prowadzenia działalności geoturystycznej.

Po uzyskaniu tytułu technika geologa, pracę znajdziesz w:

 • firmach hydrogeologicznych;
 • przedsiębiorstwach zajmujących się poszukiwaniem surowców mineralnych;
 • urzędach państwowych;
 • instytucjach ochrony środowiska.

Kwalifikacje i egzaminy

Uczeń klasy technik geolog w trakcie nauki zdaje egzamin z kwalifikacji:
GIW.06. Wykonywanie prac geologicznych.

Przedmioty w kształceniu zawodowym:
1) Geologia dynamiczna i strukturalna
2) Mineralogia i petrografia
3) Geologia Polski z geoturystyka
4) Podstawy techniki
5) Wiertnictwo i geologiczno-geofizyczna obsługa wierceń
6) Język obcy w geologii
7) Pracownia terenoznawstwa i kartografii geologicznej
8) Pracownia hydrogeologii i geologii inżynierskiej
9) Pracownia komputerowa wspomagania w geologii
10) Pracownia geologii złóż

Technik usług fryzjerskich

Fryzjerstwo ze względu na swój praktyczny i artystyczny wymiar jest przedmiotem
zainteresowań wielu młodych ludzi. Współczesny fryzjer to człowiek nie tylko
wykonujący usługę fryzjerską, ale również stylista, który potrafi rzetelnie ocenić
potrzeby klienta. Kształcenie przyszłych techników usług fryzjerskich jest
odpowiedzią na pasje przyszłych absolwentów oraz potrzeby rynku zawodowego.
Zadaniem technika usług fryzjerskich jest wykonywanie usług strzyżenia,
koloryzacji oraz usług pielęgnacyjnych, a także znajomość przeciwwskazań do
wykonywania określonych zabiegów, odpowiedni wybór i obsługa narzędzi
fryzjerskich i analiza struktury włosów.

Nauka w zawodzie trwa 5 lat i obejmuje dwie kwalifikacje:

AU.21. Wykonywanie zabiegów fryzjerskich
A.26. Projektowanie fryzur

Technik usług fryzjerskich znajdzie zatrudnienie w:

♦ profesjonalnych salonach fryzjerskich,
♦ zakładach fryzjersko-kosmetycznych,
♦ teatrach,
♦ telewizji,
♦ studiach fotograficznych.

Technik usług fryzjerskich może również otworzyć własną działalność gospodarczą
oraz kontynuować naukę na studiach wyższych.
Ze względu na rosnące zapotrzebowanie rynku na kompetentnych, niezależnych
i kreatywnych stylistów fryzur, technik usług fryzjerskich staje się coraz częściej
wybieranym kierunkiem kształcenia – zarówno w kraju, jak i za granicą.

3. Branżowa Szkoła I Stopnia im. Władysława Łokietka

Skip to content