Interaktywne spotkanie ŚWIĘTOKRZYSKIE DLA MŁODYCH – MŁODZI DLA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

24 maja przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego wraz z opiekunem uczestniczyli
w interaktywnym spotkaniu „ Świętokrzyskie dla Młodych- Młodzi dla Świętokrzyskiego.
Rozwój i kariera ze wsparciem eurofunduszy 2021-2027”.
Odbyło się ono z inicjatywy wicemarszałek województwa świętokrzyskiego – Renaty Janik
w siedzibie Politechniki Świętokrzyskiej. Do grona jego organizatorów dołączyli również:
Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach oraz Politechnika Świętokrzyska.
Podczas wystąpień i wykładów przedstawicieli różnych instytucji w Kielcach, młodzież
otrzymała istotne informacje, pomocne w planowaniu dalszej ścieżki edukacyjnej
i zawodowej. Zaprezentowano także możliwości, jakie stwarzają fundusze europejskie
w nowej perspektywie finansowej w latach 2021-2027.
Młodzi ludzie mogli wyrazić swoje opinie oraz skorzystać ze strefy doradczej i konsultacji
prowadzonych przez specjalistów z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach.

Skip to content