Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych – 1 marca

Wiele lat musiało upłynąć, aby środowiska kombatanckie, liczne organizacje patriotyczne, a przede wszystkim przyjaciele i rodziny doczekały się dnia poświęconego pamięci Żołnierzy Wyklętych. Prezydent Lech Kaczyński korzystając ze swego konstytucyjnego uprawnienia do inicjatywy ustawodawczej, w 2010 roku złożył na ręce marszałka Sejmu projekt ustawy o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”, jako święta państwowego, które będzie obchodzone w dniu 1 marca każdego roku.

Uzasadnienie dołączone do projektu ustawy głosiło, że ustanowienie święta „jest wyrazem hołdu dla żołnierzy drugiej konspiracji za świadectwo męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej i przywiązania do tradycji patriotycznych, za krew przelaną w obronie Ojczyzny. Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” to także wyraz hołdu licznym społecznościom lokalnym, których patriotyzm i stała gotowość ofiar na rzecz idei niepodległościowej pozwoliły na kontynuację oporu na długie lata”.

Z tej okazji uczniowie Powiatowego Zespołu Szkół w Chęcinach, przygotowali program słowno-muzyczny poświęcony Żołnierzom Niezłomnym.

Ponadto młodzież naszej szkoły wraz z Panią Dyrektor Haliną Kołodziejczyk wzięła udział w uroczystej Mszy świętej w kościele parafialnym pw. Św. Bartłomieja w Chęcinach w celu uczczenia pamięci o Żołnierzach Wyklętych. Po mszy świętej delegacja szkoły złożyła wieńce pod tablicą pamiątkową oraz pod pomnikiem upamiętniającym poległych i pomordowanych mieszkańców Chęcin podczas II wojny światowej.

Dziękujemy bohaterom za to, że dzisiaj możemy żyć w wolnym i niepodległym kraju.

Skip to content