Nominacja do nagrody „Laur Wolontariatu”

Szkolny Klub Wolontariatu z Powiatowego Zespołu Szkół w Chęcinach znalazł się w gronie nominowanych do nagrody „Laur Wolontariatu”. Przyznają ją: Diecezjalne Centrum Wolontariatu, Regionalne Centrum Wolontariatu i Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach.

Głównym celem klubu jest aktywizowanie uczniów do działań na rzecz środowiska lokalnego i szkolnego. Ponadto szkolny wolontariat rozwija zainteresowania młodzieży, umiejętności społeczne, a przede wszystkim niesie wiele wartości wychowawczych, kształtujących kreatywność, odpowiedzialność, wrażliwość i otwartość na drugiego człowieka. Pomimo trudnej sytuacji epidemiologicznej uczniowie bardzo angażują się w pomoc innym.

Wolontariusze z „Górki” w tym roku wsparli akcję zbierania m.in. nakrętek dla chorej na mukowiscydozę mieszkanki Chęcin, ręczników dla bezdomnych zamieszkujących schronisko św. Brata Alberta w Kielcach czy używanej pościeli i prześcieradeł dla hospicjum w Miechowie. Szkolni wolontariusze są bardzo widoczni w okresie poprzedzającym Święta Bożego Narodzenia. Wzięli oni udział w świątecznej zbiórce żywności organizowanej przez Kielecki Bank Żywności. Przebrani za pomocników Mikołaja odwiedzili z drobnymi upominkami swoich sąsiadów – przedszkolaków. Działania młodych wolontariuszy zostały zauważone i w tym roku zostali nominowani do nagrody „Laur Wolontariatu”.

Skip to content