Olimpiada Olimpus

W dniach 20 i 21 marca 2024 roku, w Powiatowym Zespole Szkół w Chęcinach odbyła się Olimpiada Olimpus w sesji wiosennej z języka angielskiego i języka niemieckiego o zasięgu ogólnopolskim – przeznaczona dla uczniów klas I-IV liceum.

Test olimpiady składał się z trzydziestu zadań. Do ich rozwiązania przystąpiły czterdzieści dwie osoby. Nad prawidłowym przebiegiem rywalizacji czuwały nauczycielki języka angielskiego i niemieckiego. 

Olimpiada językowa sprawdzała wiadomości uczniów w zakresie czytania ze zrozumieniem tekstu pisanego, komunikacji, słownictwa, gramatyki a także rozpoznawała znajomość krajów anglojęzycznych. Pozwalała również urozmaicić zajęcia lekcyjne oraz stanowiła zewnętrzne źródło oceny poziomu wiedzy uczniów. 

Skip to content