Propozycja zajęć dla młodzieży oferowanych przez Powiatowy Zespół Szkół w Chęcinach na okres ferii zimowych w okresie od 17-28 stycznia 2022 roku

Lp

Nazwisko i imię

Data zajęć

Godzina zajęć

Rodzaj zajęć/ klasa

Baran Edyta

18.01.2022

9:00 – 12:00

Zajęcia dla maturzystów.

Bem Magdalena

20.01.2022

9:00 – 12:00

Koło informatyczne.

Bielicz Iwona

18.01.2022

8:30 – 11:30

Filmy edukacyjne.

Bożek Andrzej

18.01.2022

9:00 – 12:00

Zajęcia z fizyki.

Cedro Jolanta

20.01.2022

9:00 – 12:00

Gry dydaktyczne.

Doroz Monika

19.01.2022

9:00 – 12:00

Wycieczka krajoznawcza

po Chęcinach.

Chojnacki Michał

25.01.2022

9:00 – 12:00

Zajęcia praktyczne 3MTM.

Dziedzic Ewa

24.01.2022

9:00 – 12:00

Zajęcia dla maturzystów.

Głogowski Tomasz

24.01.2022

8:00 – 11:00

Zajęcia praktyczne 3MEO.

Grzechniak Małgorzata

28.01.2022

10:00 – 13:00

Klub historyczny.

Grzywa Elżbieta

18.01.2022

9:00 – 12:00

Wolontariat.

Kowalicki Zbigniew

25.01.2022

9:00 – 12:00

Koło sportowe.

Kierczyńska Wioletta

18.01.2022

9:00 – 12:00

Koło sportowe.

Krzywicki Marek

26.01.2022

9:00 – 12:00

Zajęcia praktyczne.

Kuta Lidia

19.01.2022

9:00 – 12:00

Zajęcia dla maturzystów.

Latos Paweł

18.01.2022

9:00 – 12:00

Wolontariat.

Litwin Aneta

18.01.2022

9:00 – 12:00

Zajęcia z odpowiedzialności prawnej.

Mendak Artur

25.01.2022

9:00 – 12:00

Zajęcia praktyczne.

Michalska Anita

19.01.2022

9:00 – 12:00

Zajęcia dodatkowe z biologii.

Marmajewska Wioletta

20.01.2022

9:00 – 12:00

Wycieczka krajoznawcza po Chęcinach.

Podkowa Andrzej

18.01.2022

9:00 – 12:00

Zajęcia praktyczne.

Pyczek Krzysztof

18.01.2022

9:00 – 12:00

Witryny i aplikacje.

Stachowicz Łukasz

24.01.2022

8:00 – 12:00

Zajęcia praktyczne.

Strzelec Justyna

20.01.2022

9:00 – 12:00

Zajęcia praktyczne

Sobura – Święs Monika

19.01.2022

9:00 – 12:00

Koło sportowe.

Trepka Waldemar

19.01.2022

9:00 – 12:00

Biblioteka – dobre miejsce dla człowieka.

Sarnat Katarzyna

28.01.2022

9:00 – 12:00

Język niemiecki.

Schmidt Katarzyna

28.01.2022

9:00 – 12:00

Gry dydaktyczne.

Sulej Małgorzata

28.01.2022

9:00 – 12:00

Zajęcia z chemii.

Syska Adam

24.01.2022

10:30 – 13:30

Zajęcia dla maturzystów.

Suder Ilona

19.01.2022

9:00 – 12:00

Ćwiczenia leksykalne.

Wodecka Magdalena

18.01.2022

9:00 – 12:00

Zajęcia dla maturzystów

Wójtowicz Stanisław

26.01.2022

9:00 – 12:00

Przygotowanie do egzaminu MG.19.

Ulatowska Anna

18.01.2022

9:00 – 12:00

Zajęcia historyczne.

Skip to content