Stypendystki Świętokrzyskiego Programu Stypendialnego

Miło nam poinformować społeczność szkoły, że w dniu 17 marca 2021 roku Zarząd
Województwa Świętokrzyskiego zatwierdził Listę rankingową w ramach Świętokrzyskiego
Programu Stypendialnego i podjął decyzję o przyznaniu stypendiów dla uczniów. Na tej
chlubnej liście znalazły się dwie uczennice klasy II liceum ogólnokształcącego im.
Władysława Łokietka o profilu medycznym Powiatowego Zespołu Szkół w Chęcinach –
Sylwia Kaczyńska oraz Natalia Michalik.

Informacje takie pojawiły się w Echu Dnia 23 marca br. Czytamy:

W ramach Świętokrzyskiego Programu Stypendialnego dla uczniów z liceów
ogólnokształcących o stypendia ubiegało się w sumie 365 osób. Na ten cel zaplanowano
kwotę 760 000 złotych. Wśród 200 uczniów, którzy otrzymają stypendia, 2 to mieszkanki
powiatu kieleckiego.
– Sylwia Kaczyńska, Liceum Ogólnokształcące imienia Władysława Łokietka w
Chęcinach;
– Natalia Michalik, Liceum Ogólnokształcące imienia Władysława Łokietka w
Chęcinach;

Cieszymy się , że Wasze osiągnięcia , zaangażowanie i pracowitość zostały docenione.
Życzymy Wam wielu sukcesów w nauce i życiu osobistym.

Jesteśmy z Was dumni. GRATULACJE!!!

link do artykułu

Skip to content