Święto Szkoły

19 października w Powiatowym Zespole Szkół odbyły się ważne szkolne uroczystości
związane ze ślubowaniem klas pierwszych, świętem Patrona Szkoły, Dniem Edukacji
Narodowej oraz z niezwykłym wydarzeniem – wydaniem „Rysu monograficznego szkół
średnich w Chęcinach” – pierwszej w historii Chęcin publikacji poświęconej szkołom
średnim. Na te uroczystości przybyli zaproszeni goście, między innymi: wiceburmistrz Miasta
i Gminy Chęciny – Mariusz Nowak, Tatiana Gerlej – była prezes Stowarzyszenia „Dom
Polski” w Winnicy, przewodniczący Rady Rodziców – Paweł Żurek oraz liczne grono
rodziców. Swoją obecnością zaszczyciła nas również była dyrektor Liceum
Ogólnokształcącego w Chęcinach – Krystyna Łon.
Tak zacne grono gości ciepło i serdecznie powitała pani dyrektor Halina
Kołodziejczyk. W Jej obecności, w obecności rodziców i wychowawców uczniowie klas
pierwszych złożyli uroczyste ślubowanie na Sztandar Szkoły. Przyrzekli rzetelnie wypełnić
obowiązki uczniowskie. Tym samym stali się pełnoprawnymi członkami społeczności
Powiatowego Zespołu Szkół. Następnie odbyła się prezentacja pokazu musztry w wykonaniu
klas policyjno – prawnych. W części poświęconej Patronowi Szkoły uczniowie i zgromadzeni
goście obejrzeli wystawę przedstawiającą postać króla Władysława Łokietka. Tomasz Świt w
aktorski sposób zinterpretował wiersz Beaty Kępińskiej pt. „Dojrzały wybór” napisany na
okoliczność nadania imienia szkole.
Pani Dyrektor wręczyła nagrody i dyplomy uczestnikom Konkursu Wiedzy o Patronie
Szkoły (I miejsce – Amelia Dziubińska, II – Vladyslav Danechkin, III – Leon Kozak) i
Konkursu Plastycznego: „Nasz Patron – Władysław Łokietek” ( I miejsce – Nikita
Postovytiuk, II – Leon Kozak, III – Natalia Szachniewicz.
Bardzo znaczącym i ważnym momentem dzisiejszego dnia była prezentacja, dokonana
przez panią Dyrektor, wydanej drukiem (dzięki hojności sponsorów) monografii naszej szkoły
pt. „Rys monograficzny szkół średnich w Chęcinach”. Obecna na uroczystości była dyrektor
LO – Krystyna Łon nie kryła wzruszenia, że dane Jej było uczestniczyć w tak ważnej dla
historii szkoły chwili.
Uroczystości zakończyły się artystycznymi pokazami w wykonaniu szkolnych
talentów. W tańcu zaprezentowała się mini formacja w składzie: Magdalena Wijas, Martyna
Wijas, Milena Janikowska, Nikola Bartkiewicz, Liliana Wojda, Natalia Dudek, Anna
Krasowska, Natalia Ciężarkiewicz. Kacper Wardzyński ujął publiczność umiejętnościami
akrobatycznymi i brawurowo wykonanym breakdance’m. Swoimi talentami muzycznymi i
wokalnymi oczarowały zaś Sylwia Kaczyńska ( nie tylko śpiewa, ale gra na ukulele) i Maja
Kowalska. Siostry- Magdalena i Martyna Wijas swoim występem udowodniały, że życie
może być tańcem.
Wzorem ubiegłego roku na zakończenie uroczystości, występów i pokazów klasy
pierwsze razem z panią Dyrektor i wychowawcami posadziły pamiątkowe drzewka na terenie
wokół szkoły. Dziękujemy wszystkim za przygotowanie tak ważnych wydarzeń i udział w
nich. Szczególne podziękowania kierujemy do prowadzących – Klaudii Pietrzykowskiej i
Macieja Syski.
Jesteśmy ogromnie dumni z naszych niezwykle utalentowanych uczennic i uczniów

Skip to content