ZARZĄDZENIE NR 30/2020/2021

ZARZĄDZENIE NR 30/2020/2021

Dyrektora Powiatowego Zespołu Szkół im. Władysława Łokietka w Chęcinach

z dnia 12 lutego 2021 r.

w sprawie: organizacji nauczania zdalnego w szkole oraz organizacji nauczania kształcenia
praktycznego

Zobacz treść zarządzenia

Skip to content