„Historia jednej znajomości” projekt skierowany do uczniów liceum ogólnokształcącego im. Władysława Łokietka w Chęcinach w ramach programu ERASMUS+

Powiatowy Zespól Szkół w Chęcinach we współpracy z lokalnym Stowarzyszeniem
„Razem możemy więcej” skupiającej w swoich szeregach nauczycieli szkoły zainicjowali
projekt, który otrzymał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach programu
Erasmus +.

„Historia jednej znajomości” to polsko-litewska wymiana młodzieżowa, która odbędzie
się w bieżącym roku w Polańczyku . Obie grupy to młodzież w wieku 16-19 lat, każda z nich
wspierana przez dwóch opiekunów. Projekt skierowany jest do uczniów klas licealnych.
W projekcie będzie brało 20 uczniów naszej szkoły. Obecnie powołana Komisja prowadzi
rekrutację uczniów, którzy wezmą udział w tym projekcie.

Partner z Litwy to Centrum Kultury Samorządu Rejonu Solecznickiego. W jego ramach
działa grupa młodzieży litewskiej o polskich korzeniach. Działalność Centrum Kultury
nastawiona jest na propagowanie kultury i tradycji polskich. Centrum ma doświadczenie
w realizacji projektów międzynarodowych. Prowadzi kilkanaście grup artystycznych, które
zajmują się folklorem polskim i litewskim.

Projekt „Historia jednej znajomości” będzie okazją do lepszego poznania się młodzieży z
Polski i Litwy, a także wymiany wiedzy o kulturze regionów. Jest efektem współpracy dwóch
grup młodzieży pochodzącej z Polski i Litwy, dzięki czemu projekt przyczyni się do
wzmocnienia współpracy międzynarodowej, a także będzie doskonałą okazją do wzajemnego
poznania naszych kultur i sztuki obydwu krajów. Właśnie to wzmocnienie międzynarodowej
współpracy oraz międzykulturowy charakter działań są głównym celem projektu.

W ciągu wspólnego tygodnia młodzież przyjrzy się tradycyjnemu, dawnemu podejściu do
tego tematu poprzez poznawanie muzyki, tekstów, tańców i obrzędów. Odbędą się warsztaty,
spotkania z członkami zespołu folklorystycznego, prowadzone będą dyskusje.

Wynikiem wymiany ma być zmiana postawy wobec stereotypowego postrzegania tego co
tradycyjne, poznanie obu kultur, a także uświadomienie sobie, co jest w dziedzictwie
kulturowym cenne. Wymiana będzie też przestrzenią do przyjrzenia się, w jaki sposób można
mówić, przedstawiać tradycję, dziedzictwo dziś, by było to atrakcyjne dla młodego pokolenia.

Skip to content