Wolontariusze z Powiatowego Zespołu Szkół w Chęcinach pomagają hospicjum

W gazecie „Niedziela Kielecka” pojawiło się krótka informacja dotycząca działalności
charytatywnej Szkolnego Klubu Wolontariusza przy Powiatowym Zespole Szkół w
Chęcinach. Akcja dotyczyła kwesty na rzecz hospicjum im. Św. Matki Teresy z Kalkuty w
Kielcach.

Skip to content