Zdalne spotkania z rodzicami 2020/2021

ZDALNE SPOTKANIA RODZICÓW Z WYCHOWAWCAMI KLAS W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

odbędą się zdalnie w podanych terminach:

  1. 23 września 2020 r. (środa ) godz. 16.00- spotkanie tylko z rodzicami klas pierwszych i z trójkami klasowymi klas pozostałych. Przekazanie zdalnie informacji organizacyjnych za pomocą dziennika elektronicznego VULCAN.

  2. 04 listopada 2020 r. (środa) – poinformowanie rodziców o postępach w nauce i zachowaniu uczniów- spotkanie przeprowadzone zdalnie

  3. 16 grudnia 2019 r. (środa) – poinformowanie rodziców uczniów poszczególnych klas przewidywanych ocenach oraz o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi na I semestr roku szkolonego 2020/2021- spotkanie przeprowadzone zdalnie

  4. 10 lutego 2020 r. (środa ) –poinformowanie rodziców o uzyskanych ocenach za I semestr roku szkolonego 2020/2021- spotkanie przeprowadzone zdalnie

  5. 24 marca 2020 r. (środa ) – poinformowanie rodziców uczniów klas maturalnych przewidywanych ocenach oraz o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi na koniec roku szkolonego 2020/2021- spotkanie przeprowadzone zdalnie

  6. 19 maja 2020 r. (środa ) – poinformowanie rodziców uczniów pozostałych klas o przewidywanych ocenach oraz o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi na koniec roku szkolonego 2020/2021- spotkanie przeprowadzone zdalnie

Skip to content