Bądź świadomy zagrożenia czerniakiem

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami na temat czerniaka skóry dostępnymi pod adresem:

https://drive.google.com/drive/folders/1eDjd43t0_bAjXpddoZM5zhHdQCzehEL9  

Organizatorem akcji jest Studenckie Koło Naukowe Onkoma przy Klinice Gastroenterologii Onkologicznej w Centrum Onkologii – Instytucie im. Marii Skłodowskiej – Curie w Warszawie we współpracy z Akademią Czerniaka – sekcją naukową Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej.

Znamie_znam je_ULOTKA_edycja 30_03_17_druk_Strona_1

Skip to content