Ślubowanie klas pierwszych

16 października 2020 roku był w naszej szkole dniem szczególnie ważnym. Mimo trudnego
dla wszystkich czasu, udało się zgodnie z zachowaniem wszelkich procedur bezpieczeństwa,
zorganizować długo wyczekiwaną przez pierwszoklasistów uroczystość. Uczniowie klas
pierwszych, w tym również młodzież z Ukrainy, na sztandar szkoły słowem „ślubujemy”
złożyli obietnicę wytrwałego zdobywania wiedzy i doskonalenia umiejętności, dbania o honor
i tradycje szkoły, pracy nad własnym charakterem, godnego reprezentowania szkoły,
kulturalnego zachowania się, szanowania symboli szkoły i kraju. 16 października 2020r.
uczciliśmy również pamięć o patronie naszej szkoły. Pani dyrektor – Halina Kołodziejczyk –
otwierając uroczystość przypomniała postać Władysława Łokietka – człowieka zasłużonego
dla chęcińskiej społeczności. W ramach obchodów Dnia Patrona Szkoły został również
rozstrzygnięty Konkurs „Nasz patron – Władysław Łokietek”. Podczas apelu oficjalnie
poinformowano o wynikach konkursu i nagrodzono zwycięzców. Nie zabrakło również
występu klas policyjno-prawnych, które po raz kolejny zachwycały dopracowaną musztrą
paradną. Swoim występem zachwycił nas również szkolny zespół taneczny. Uczniowie
zyskali duży aplauz ze strony publiczności. Pierwszoklasiści w tym ważnym dla siebie dniu
zostali wyróżnieni poprzez otrzymanie drobnych upominków z logo szkoły. Uroczystość
zwieńczyło sadzenie drzew – nowa tradycja zapoczątkowana z inicjatywy pani Dyrektor.
Każda klasa pierwsza posadziła swoją jodłę i wkopała pamiątkową tabliczkę z nazwą klasy,
rokiem szkolnym i nazwiskami uczniów. Posadzenie klasowego drzewka to piękny symbol
zaznaczenia przynależności do Powiatowego Zespołu Szkół w Chęcinach oraz moment, od
którego będziemy obserwować jak uczniowie dorastają wraz ze swoją roślinką. Dziękujemy
pani Dyrektor, nauczycielom, przedstawicielom rodziców, młodzieży biorącej udział
w pokazach musztry oraz występach tanecznych, prowadzącym – Sylwii Kaczyńskiej
i Tomaszowi Świtowi oraz uczniom klas pierwszych za udział w tym wyjątkowym
wydarzeniu, które zostało zorganizowane zgodnie z procedurami bezpieczeństwa w czasie
pandemii COVID-19.

Skip to content