DZIEŃ DORADZTWA ZAWODOWEGO

21 października 2021 roku zapisał się w naszej szkole jako Dzień Doradztwa
Zawodowego.
Przedsięwzięcie zostało zorganizowane przez lidera doradztwa zawodowego – panią Iwonę
Bielicz wraz
z dyrektorem szkoły – panią Haliną Kołodziejczyk, nauczycielami i społecznością
uczniowską .
Z tej okazji młodzież z klas liceum i technikum wraz z opiekunami uczestniczyła w :
– dwugodzinnej lekcji otwartej, dotyczącej pracy w służbach mundurowych,
przygotowanej przez Komisariat Policji w Chęcinach,
– dziewięćdziesięciominutowych zajęciach na temat – „Wybrane elementy prawa
pracy”, przeprowadzonych przez przedstawiciela Okręgowego Inspektoratu Pracy –
pana Stanisława Golmento,
– spotkaniu pod hasłem – „Planuj odważnie – działaj rozważnie, czyli jak rozwijać
karierę zawodową”, zainicjowanemu przez doradców zawodowych – panie: Annę
Stelmach i Magdalenę Gajek z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach –
Centrum Informacji i Planowania Kariery,
– pokazie i ćwiczeniach z zakresu udzielania pierwszej pomocy – resuscytacji
krążeniowo – oddechowej, zaprezentowanych przez przedstawicieli Wyższej Szkoły
Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. Edwarda Lipińskiego w Kielcach – panów:
Tomasza Górskiego ( kierownika Działu Promocji) oraz Arkadiusza Lecha (
ratownika medycznego).
W naszej placówce gościł także – starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Kielcach – pan
Łukasz Maj.
Wiedza i umiejętności zdobyte przez uczniów, tego szczególnego dnia, z pewnością
zaowocują w przyszłości.

Skip to content