Szkoła z monografią

Wreszcie! Od 19 października 2021 roku Powiatowy Zespół Szkół
w Chęcinach ma własną publikację, dokumentującą jego dzieje i trzech,
wchodzących skład Zespołu, szkół. Dyrektor placówki Halina Kołodziejczyk,
w swoim wystąpieniu na Święcie Patrona, podkreśliła niezwykłość edytorskiego
przedsięwzięcia i jego duże znaczenie dla pamięci o przeszłości trzech chęcińskich
szkół średnich, dla ogromu dokonań ludzi związanych z nimi, dla utrwalenia
teraźniejszych dokonań edukacyjnych, cywilizacyjnych i technologicznych w
Liceum, Technikum i Szkole Branżowej i wskazała na potrzebę mądrej refleksji nad
przyszłością Powiatowego Zespołu Szkół w Chęcinach.
„Rys monograficzny szkół średnich w Chęcinach” to praca
wyjątkowa. Otwiera ją Słowo wstępne Dyrektora Szkoły, uwagi i wyjaśnienia
dotyczące struktury publikacji, doboru treści, jej kompozycji zawarte są we Wstępie.
Część pierwsza (autor Waldemar Trepka) to dzieje szkół średnich w Chęcinach,
począwszy od utworzenia Liceum Ogólnokształcącego w 1959, przez powstanie
Technikum Mechanicznego – 1967, powołanie Zasadniczej Szkoły Zawodowej
w 1970 roku, wspólne funkcjonowanie w obecnym budynku przy ulicy Białego
Zagłębia (1985), utworzenie w 1995 Zespołu Szkół Ponadpodstawowych, zmianę
nazw: 2002 – Zespół Szkół Nr 2, a w 2017 Powiatowy Zespół Szkół.
Część druga (Ewa Dziedzic) podejmuje (na podstawie szkolnych kronik) temat
bogactwa szkolnego życia, przedsięwzięć turystycznych, artystycznych, wycieczek,
certyfikatów, osiągnięć i wyróżnień, działalności w unijnych projektach.
Część trzecia monografii (Małgorzata Grzechniak) przedstawia kadrę pedagogiczną,
czyli dyrektorów, ich zastępców oraz kadrę nauczycielską; kilkuset pedagogów,
którzy w szkołach chęcińskich pracowali i pracują obecnie. Wykaz absolwentów
Liceum Ogólnokształcącego, Liceum Profilowanego i Liceum Zawodowego
(w latach 1967 – 2020) otwiera część czwartą (Małgorzata Grzechniak);
potem są absolwenci Technikum (1972 – 2020) oraz absolwenci Zasadniczej Szkoły
Zawodowej (1973 – 2012). Całości dopełniają: Wykaz skrótów i Bibliografia.
To naprawdę trzeba przeczytać.

Skip to content