Inauguracja kampanii Pola Nadziei

W piątek 2 października grupa wolontariuszy z naszej szkoły wzięła udział w uroczystej
inauguracji kampanii Pola Nadziei, której celem jest pomoc osobom chorym, podopiecznym
hospicjum. Celem programu jest w końcu zwrócenie uwagi na wartość życia na każdym jego
etapie. Uczestnicy wydarzenia wzięli udział w Eucharystii sprawowanej przez biskupa
Mariana Florczyka, który w homilii zwrócił uwagę na wielkie znaczenie nadziei dla życia
człowieka. Po Mszy Świętej miała miejsce prezentacja planu działań wolontariackich na
zbliżający się rok. Głos zabrali także zaproszeni goście, parlamentarzyści oraz
przedstawiciele władz miasta Kielce. Następnie biskup Marian Florczyk przekazał
przedstawicielom szkół cebulek żonkili (żonkil jest symbolem kampanii Pól Nadziei).
Kolejnym punktem wydarzenia było sadzenie cebulek żonkili na rabacie przy ul.
Warszawskiej. Życzymy wolontariuszom, aby ich zaangażowanie w niesienie pomocy
przyniosło jak najwięcej dobra oraz satysfakcji.
Msza Święta miała miejsce miejsce w kościele pw. Św. Franciszka z Asyżu w Kielcach przy
ul. Warszawskiej.

Skip to content