ROCZNICE WRZEŚNIOWE

1 września 1939 roku o godzinie 4.45 salwa z niemieckiego pancernika „Schleswig –
Holstein” wystrzelona w stronę Westerplatte rozpoczęła II wojnę światową. Atak niemiecki był prowadzony z wykorzystaniem wszystkich rodzajów broni – lotnictwo Luftwaffe
rozpoczęło bombardowania, siły lądowe Wehrmachtu podjęły szeroko zakrojone działania na
całej długości granicy polsko-niemieckiej.
W dniu 17 września wojska radzieckie opanowały wschodnią część Rzeczypospolitej.
Rząd polski, polityków, naczelne dowództwo i administrację centralną zdecydowano
ewakuować do Rumunii, dzięki czemu uniknięto przerwania ciągłości prawnej państwa.
Wkroczenie Armii Czerwonej do Polski ostatecznie przesądziło o klęsce naszego narodu.
W okupowanej Polsce podczas II wojny światowej działała konspiracyjna struktura,
którą nazywano Polskim Państwem Podziemnym. Celem tej organizacji było odpowiednie
przygotowanie się do podjęcia działań zbrojnych przeciwko agresorowi. Organizowano kadry
dowódcze, tworzono tajne sądownictwo, szkolnictwo i prasę. Prowadzono akcję ośmieszania
okupanta, co miało duże znaczenie propagandowe.
27 września 2021 roku uczniowie klas: 3 PDR, 2 PH i 1 TIE wzięli udział w
upamiętnieniu obchodów rozpoczęcia II wojny światowej, wkroczenia Armii Czerwonej na
ziemie polskie oraz utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego. Interesującą lekcję na ten
temat przeprowadził pracownik Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach.
My, jako naród jesteśmy zobowiązani do upamiętniania wydarzeń, które tak znacząco
wpłynęły na koleje naszego losu. Dzięki poświęceniu przeszłych pokoleń możemy mówić,
czytać, śpiewać w ojczystym języku.

Skip to content