Jesteśmy razem

Dyrekcja, nauczyciele, wychowawcy internatu, rodzice, uczniowie i wszyscy
pracownicy Powiatowego Zespołu Szkól w Chęcinach jesteśmy wstrząśnięci agresją Rosji na
wolną i niepodległą Ukrainę.
W naszej szkole uczy się 53 uczniów z obwodu winnickiego na Ukrainie. Ich
rodzicom, bliskim, znajomym i całemu narodowi ukraińskiemu przekazujemy wyrazy
wsparcia, otuchy
i solidarności. Szczególnie ciepło myślimy o Was – rodzice, dziadkowie, najbliżsi. Nie
martwcie się o swoje dzieci, wnuczki i rodzeństwo. Są u nas bezpieczne, otoczone troską,
serdecznością i miłością.
Nie pozostajemy obojętni na cierpienie naszych przyjaciół z Ukrainy, dlatego
wyrażamy kategoryczny sprzeciw wobec wojny prowadzonej przez Rosję.

УКРАЇНО, МИ З ТОБОЮ

Link do artykułu

Skip to content