KOMUNIKAT DYREKTORA PZS W CHĘCINACH

KOMUNIKAT DYREKTORA PZS W CHĘCINACH

1. Od poniedziałku, 19 kwietnia br. uczniowie przystępujący do egzaminu
zawodowego  w sesji czerwiec-lipiec br., będą  realizować zajęcia z zakresu
praktycznej nauki zawodu  stacjonarnie w szkole, przy zachowaniu reżimu
sanitarnego, w określonych warunkach organizacyjnych. Zajęcia praktyczne dla tych
uczniów będą prowadzone w grupach umożliwiających zachowanie dystansu
społecznego, w wybranych dniach tygodnia, w wymiarze nieprzekraczającym 16
godzin tygodniowo.
2. Uczniowie II klasy branżowej szkoł I stopnia, będący młodocianymi pracownikami,
dalej nie będą mieli organizowanych zajęć praktycznych u pracodawców.
3. Do 25 kwietnia br. zostały przedłużone dotychczasowe obostrzenia w funkcjonowaniu
pozostałych zajęć lekcyjnych w PZS w Chęcinach (nauka odbywa się w formie
zdalnej).

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 kwietnia 2021 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu
oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19:  Zobacz link

Halina Kołodziejczyk
dyrektor PZS w Chęcinach

Skip to content