Rozstrzygnięcie konkursu STOP UZALEŻNIENIOM

Konkurs plastyczny szkolny „ STOP UZALEŻNIENIOM” organizowanym przez panią dyrektor Elżbietę
Skucińską oraz Iwonę Bielicz w Powiatowym Zespole Szkół w Chęcinach. Celem konkursu było
przybliżenie problemu uzależnienia wśród młodzieży Poprzez prace młodzież mogła wyrazić
kształtowanie pozytywnych postaw , prezentowanie kreatywności i twórczości w tym zagadnieniu.
Konkurs wygrał Piotr Filipowicz uczeń klasy 1TIM, zaś wyróżnienie otrzymała Natalia Michalik
uczennica klasy 2PM.

Skip to content