Konkurs Historyczny „Wódz i polityk – życie i działalność generała Władysława Sikorskiego”

We wtorek, 16 maja 2023 roku w „Przystanku Historia” Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach rozstrzygnięto konkurs historyczny poświęcony generałowi Władysławowi Sikorskiemu.

W ramach konkursu uczniowie szkół ponadpodstawowych z województwa świętokrzyskiego musieli wykazać się wiedzą na temat generała Władysława Sikorskiego.
W pierwszym etapie uczestnicy rozwiązywali test w formie papierowej w swoich szkołach.
W ten sposób wyłoniono dwuosobowe zespoły reprezentujące daną placówkę. W finale młodzież zmagała się z kolejnym testem, który został przeprowadzony w oparciu o platformę Kahoot. Zawierał on 20 zadań. Finaliści musieli wskazywać właściwe odpowiedzi spośród czterech proponowanych lub oceniać, czy dane stwierdzenie jest prawdziwe lub fałszywe.

W wydarzeniu wzięło udział 28 uczniów z 14 szkół z różnych części województwa świętokrzyskiego. Konkurs został zorganizowany w ramach obchodów upamiętniających 80. rocznicę śmierci generała Władysława Sikorskiego, uczestnika wojny polsko-bolszewickiej, premiera II RP, w czasie II wojny światowej Naczelnego Wodza Sił Zbrojnych i szefa rządu RP na uchodźstwie. Organizatorem konkursu było Technikum nr 2 im. gen. Władysława Sikorskiego w Zespole Szkół Mechanicznych w Kielcach, a współorganizatorem Delegatura Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach. Honorowy patronat nad konkursem objął Poseł do Parlamentu Europejskiego prof. Ryszard Legutko oraz Świętokrzyski Kurator Oświaty Kazimierz Mądzik.

Powiatowy Zespół Szkół w Chęcinach reprezentowały: Kalina Rutkiewicz (uczennica LO) oraz Julia Jabłońska (uczennica Technikum), które uplasowały się na 5 pozycji. Serdecznie gratulujemy wyniku!

Skip to content