LIST OTWARTY DO RODZICÓW ABSOLWENTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Drodzy Rodzice !

Przed Państwem dylemat i trudne pytanie: gdzie powinny kontynuować naukę Wasze
dzieci? Możecie Państwo wybierać wśród propozycji różnych szkół ponadpodstawowych.
Pragniemy przypomnieć o Powiatowym Zespole Szkół w Chęcinach– szkole bliskiej i z
tradycjami. Państwa dzieci zasługują na to, by kształcić się w szkole sprawdzonej, w której
kontakt z rodzicem (ze względu na bliskość) jest realny i codzienny. Naszym atutem jest
połączenie tego, co współczesne i nowoczesne z tym, co tworzy życie miasta i okolicy.
Dysponując odpowiednimi środkami, naszą ambicją jest wykształcenie ludzi kompetentnych,
otwartych, umiejących się odnaleźć na rynku pracy. Warto uświadomić to młodym, którym
wyjazd do szkoły w większej miejscowości kojarzy się z rozrywką i wolnością. W istocie
często dochodzić tam może do zagubienia się młodego człowieka.

Zachęcamy do przełamania stereotypu, że tylko szkoły duże i wielkomiejskie potrafią
dobrze edukować. Uzyskiwane wyniki egzaminów zewnętrznych dowodzą, że dobra edukacja
to cecha szkół niewielkich, ale solidnych.

Zatem Drogi Rodzicu wybierz dla swojego dziecka NASZĄ szkołę. Mamy bogatą
ofertę edukacyjną w Liceum Ogólnokształcącym, Technikum i Branżowej Szkole I
Stopnia.

Zapraszamy do Powiatowego Zespołu Szkół w Chęcinach.

z wyrazami szacunku
Halina Kołodziejczyk- dyrektor PZS w Chęcinach

Skip to content