Praktyki w Grecji poszerzą Ich horyzonty.

Nowe doświadczenia zawodowe, wiele umiejętności potrzebnych na dzisiejszym rynku
pracy oraz niezbędną wiedzę zdobędą uczniowie z Powiatowego Zespołu Szkół w Chęcinach
podczas praktyk w Grecji, na które wyjechało 34 uczniów technikum mechatronicznego,
mechanicznego, informatycznego, urządzeń i systemów energetyki odnawialnej w dniu
15.05.2022 w ramach programu ERASMUS+ Rodzaj działania: Krótkoterminowa mobilność
edukacyjna osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego. Uczniowie
wyjechali na okres dwóch tygodni i będą przebywać w Grecji do 28 maja 2022 r. Będą mieli
oni również okazję poszerzyć horyzonty społeczno- kulturowe. A wszystko odbywa się w
jednym z najpiękniejszych regionów kraju – na Riwierze Olimpijskiej. Miejscem docelowym
podróży jest miejscowość Platamonas i hotel Olympus Thea.
Przez dwa tygodnie młodzież będzie zdobywała zawodowe kompetencje pod okiem
profesjonalistów w firmach, zgodnie z ich kierunkami kształcenia. Tym samym uczniowie
będą mieli możliwość przyswojenia nowych technologii, urządzeń i instrumentów , co
znacząco wzmocni ich zawodowe umiejętności. To będzie także świetna sposobność do
wzbogacenia słownictwa specjalistycznego, zarówno w języku polskim jak i angielskim.
Zdobywając nowe kwalifikacje zagwarantują sobie większe szanse na znalezienie dobrej
pracy w przyszłości.
Praktyki w nowoczesnych greckich zakładach umożliwią uczniom zapoznanie się z
technologiami niedostępnymi jeszcze w Polsce. Jednocześnie młodzi ludzie nauczą się pracy
zespołowej, nabiorą pewności siebie i staną się bardziej operatywni.
Młodzież przebywająca w regionie Riwiery Olimpijskiej, będzie miała sprzyjające
okoliczności do poznania jej niezwykłych zabytków, jak chociażby: Meteory, ciekawe
miejsca turystyczne, do których niewątpliwie należą wyspy Skiatos i Trikeri, Wąwóz
Enipeaz, boskie źródło Zeusa, antyczne miasteczka Stary Pantaleimon i Litohoro, kompleksy
zamkowe w Platamonas i inne okoliczne miejscowości.
To wpłynie pozytywnie na rozumienie otaczającego świata przez uczniów, na ich
kreatywność, dociekliwość, komunikatywność, otwartość a przede wszystkim na umiejętność
podejmowania inicjatyw.
Kontakt z wielokulturowym środowiskiem otworzy, młodym, ciekawym świata
osobom, drogę do podejmowania kolejnych prób pogłębiania zasobu wiadomości.

Skip to content