Szkoła do hymnu

Powiatowy Zespół Szkół w Chęcinach uczestniczył w akcji „#Szkoła do Hymnu” 2021.
10 listopada o godz. 11:11 zachowując zasady reżimu sanitarnego dwie klasy odśpiewały
hymn narodowy „Mazurka Dąbrowskiego” na swietlicy szkolnej, natomiast pozostałe klasy
na zajęciach lekcyjnych w pracowniach przedmiotowych. Szkoła także organizuje
Turniej „ UBIERZ SIĘ W BARWY NARODOWE” pt. Świętuj z nami 103 rocznicę
odzyskania przez Polskę niepodległości!!! oraz V Przegląd Pieśni i Piosenki
Patriotycznej w formie online dla uczniów okolicznych szkół podstawowych.
Najlepsze klasy otrzymają puchary. Nagrody dla wszystkich zostaną rozdane podczas V
Przeglądu Pieśni i Piosenki Patriotycznej.

Skip to content