#Szkoła Pamięta

Powiatowy Zespół Szkół w Chęcinach włączył się w akcję zorganizowaną przez
Ministerstwo Edukacji Narodowej „#Szkoła Pamięta”. Celem przedsięwzięcia było
zorganizowanie działań upamiętniających ważne postaci oraz wydarzenia, uwrażliwienie
młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności, szczególnie
tych, którzy są związani z dziejami danego miejsca, regionu, społeczności.
Czym jest miejsce pamięci?
To grób lub cmentarz wojenny, nieruchomość czy obiekt budowlany albo jego
pozostałości, ważne dla Narodu i Państwa Polskiego, a w szczególności pomnik, krzyż
przydrożny, kapliczka, kopiec, inny obiekt ewentualnie przedmiot związany z wydarzeniami
lub osobami, które trwale zapisały się na kartach historii.
Uczniowie naszej szkoły zajęli się uporządkowaniem i dekoracją miejsc pamięci
na terenie naszej gminy. Oddali hołd bohaterom, poznali miejsca związane z przeszłością
naszego regionu.

Skip to content