TURNIEJ KLAS POWIATOWEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W CHĘCINACH „UBIERZ SIĘ W BARWY NARODOWE”

Świętuj z nami 103 rocznicę
odzyskania przez Polskę niepodległości!!!

Biało-czerwona moda. Bądź kreatywna/kreatywny i pokaż swój rodzimy styl!!!

Patriotyczny styl to Twój styl? Pokaż to wszystkim!

Wyraź siebie w barwach narodowych!

Wolność i niepodległość to nie hasła, to styl bycia – pokaż go!

Polska wolna, Polska modna – daj wyraz swoim przekonaniom.

Cele akcji:

  • wspieranie wychowania patriotycznego młodego pokolenia poprzez formy
    aktywności artystycznej,

  • umacnianie świadomości narodowej,

  • pogłębianie wiadomości o kulturze materialnej,

  • prezentacja twórczości uczniów,

  • kształtowanie kreatywności.

1. Organizatorem akcji UBIERZ SIĘ W BARWY NARODOWE jest Powiatowy
Zespół Szkół w Chęcinach.

2. Akcja kierowana jest do uczniów Powiatowego Zespołu Szkół w Chęcinach.

3. Inicjatywa ta zostanie wyrażona w następującej odsłonie:

  • uczestnicy akcji pokazują swój styl ubioru używając kolorystyki barw
    narodowych.

4. 10 listopada 2021 roku uczniowie każdej klasy Liceum i Technikum wykonują fotografię klasową w ubiorach biało-czerwonych ze swoimi wychowawcami.

5. Prosimy przesłać zdjęcia na adresy e-mailowe koordynatorów akcji: Małgorzata Grzechniak: malgorzata.grzechniak@vp.pl, Anna Ulatowska: aniastaron@o2.pl

6. Najlepsze klasy otrzymają puchary. Nagrody zostaną rozdane podczas V Przeglądu Pieśni
i Piosenki Patriotycznej.

Skip to content