Ubierz się w barwy narodowe – Konkurs

Narodowe Święto Niepodległości jest obchodzone w naszej szkole co roku 11 listopada,
dla upamiętnienia rocznicy odzyskania przez Naród Polski niepodległego państwa.
Tego dnia w 1918 roku po 123 latach zaborów Rada Regencyjna przekazała Józefowi
Piłsudskiemu władzę wojskową i naczelne dowództwo podległych jej wojsk polskich.
Święto zostało ustanowione w 1937 roku, ale od 1939 nie było obchodzone – przywrócono
je w roku 1989. W bieżącym roku szkolnym ogłosiliśmy konkurs, „UBIERZ SIĘ W
BARWY NARODOWE”, którego rezultaty nas mile zaskoczyły.

Znaczenie bieli i czerwieni, kolorów nawiązujących do białego orła na czerwonej tarczy
herbowej, zamanifestowano w spektakularny sposób m.in. 3 maja 1792 roku, czyli w
pierwszą rocznicę uchwalenia pierwszej polskiej Konstytucji. Kobiety okazywały poparcie
dla Konstytucji wkładając białe suknie przepasane czerwoną wstęgą, a panowie – zakładając
biało-czerwone szarfy. Było to najprawdopodobniej pierwsze publiczne i powszechne
podkreślenie znaczenia połączenia tych kolorów. Biało-czerwone barwy towarzyszyły też
Polakom w okresie Księstwa Warszawskiego i powstań narodowych. Pierwsza regulacja
prawna dotycząca barw narodowych została przyjęta w 1831 roku przez Sejm.

Skip to content