Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2021/22

Dobiegł końca kolejny rok szkolny  2021/2022. 24 czerwca 2022 r.  o godz. 10..00 ostatni raz stanęliśmy w murach naszej szkoły. Uroczystość rozpoczęła się od wprowadzenia sztandaru i wspólnego odśpiewania hymnu państwowego.  Następnie pani dyrektor szkoły – Halina Kołodziejczyk po powitaniu wszystkich zgromadzonych w sali gimnastycznej, podsumowała minione dziesięć miesięcy wytężonej pracy.  Podkreśliła, że były one niełatwe ze względu na nauczanie zdalne i hybrydowe oraz sytuację na Ukrainie. Przeżyliśmy to wszyscy, bo mamy 55 uczniów z tego kraju, którzy byli tym wydarzeniem osobiście poruszeni.

W ostatnim roku w naszej szkole odbyło się wiele wydarzeń. Jednym z nich były obchody VI rocznicy nadania imienia szkole i wydania monografii szkół średnich w Chęcinach. Pani dyrektor podziękowała nauczycielom za zaangażowanie  w realizację tego przedsięwzięcia.

W minionym roku młodzież liceum wzięła udział w dwóch projektach:

  1. Wyjazd na Litwę pod hasłem „Pierwsze polsko – litewskie doświadczenie edukacyjne chęcińskich uczniów”.
  2. „ Historia jednej znajomości”.

W ramach projektu unijnego młodzież technikum przebywała na stażu zagranicznym w Grecji.

Pani dyrektor zwróciła uwagę na otwartość placówki na innowacje pedagogiczne, które są kontynuowane od wielu lat. Jest to: kierunek policyjno – prawny oraz wprowadzony od nowego roku szkolnego nowy pod nazwą „ Samoobrona”.

W dalszej części uroczystości poinformowała o wytypowaniu  uczniów do stypendium Prezesa Rady Ministrów, w osobach:

  1. Sylwia Kaczyńska kl. III – PM -4 letnie liceum
  2. Jakub Stępień kl. III MEO – 4 letnie technikum
  3. Przemysław Stelmaszczyk -kl.  I TIE – 5 letnie technikum

oraz do Nagrody Starosty Kieleckiego:

  1. Izabela Pańczyk kl. II PH – 4 letnie liceum
  2. Amelia Dziubińska kl. I TML – 5 letnie technikum

Nagrodę Dyrektora Powiatowego Zespołu Szkół w Chęcinach otrzymały:

  1. Weronika Łączkiewicz -kl. II PH – 4 letnie liceum
  2. Dmytro Zhukov – kl. II TME – 5 letnie technikum

Pozostałym uczniom z najwyższą średnią zostały wręczone świadectwa z czerwonym paskiem oraz  upominki.

Pani dyrektor podziękowała wszystkim , którzy wspierali pracę naszej szkoły:

– Panu staroście Mirosławowi Gębskiemu i wicestaroście Tomaszowi Plebanowi,

– Gronu Pedagogicznemu,

– personelowi administracyjnemu,

– Radzie Rodziców,

-rodzicom.

Życzyła udanych, bezpiecznych i  pełnych wrażeń wakacji. Aby w trakcie ich trwania wszyscy nabierali sił i energii  na nadchodzące od 1 września wyzwania.

 

Skip to content