VII PRZEGLĄD KOLĘD I PASTORAŁEK

„Chęciny kolędami rozśpiewane”

ORGANIZATOR:
Parafia pw. Św. Bartłomieja Apostoła w Chęcinach
Ks. Dziekan Jan Kukowski
Powiatowy Zespół Szkół im. Władysława Łokietka w Chęcinach
Stowarzyszenie „Razem możemy więcej”
Dyrektor Halina Kołodziejczyk – tel. 664 483 324

CELE PRZEGLĄDU:
Kultywowanie tradycji kolędowania oraz wymiana doświadczeń artystycznych w atmosferze
Świąt Bożego Narodzenia.
• Prezentacja kolęd i pastorałek
• Integracja pokoleń.
• Prezentacja talentów.
WYKONAWCY:
• Uczniowie szkół podstawowych
• Uczniowie Powiatowego Zespołu Szkół im. Władysława Łokietka w Chęcinach
• Zespoły ludowe z terenu gminy i miasta Chęciny

MIEJSCE I CZAS:
Przegląd odbędzie 6 stycznia 2022r. (niedziela) o godz. 14.30 w kościele św. Bartłomieja w
Chęcinach
ZASADY UCZESTNICTWA:
Każdy z wykonawców przygotowuje tylko jeden utwór nawiązujący do tematyki
bożonarodzeniowej
(np. kolęda, pastorałka). Prezentacja powinna być w języku Polskim.
Długość prezentacji zespołu, /solisty: nie powinna przekraczać 5-8 minut.
• Dana placówka/instytucja delegować może nie więcej niż 2 zespoły oraz 2 solistów.
ZGŁOSZENIA DO PRZEGLĄDU:
Udział w przeglądzie należy zgłosić do dnia 13 grudnia 2021 r. do sekretariatu Powiatowego
Zespołu Szkół im. Władysława Łokietka w Chęcinach tel. 413151068r.

Pobierz kartę zgłoszenia

Skip to content