Certyfikat Szkoła Promująca Zdrowie

Z ogromną radością informujemy, że po dwóch latach od wstąpienia do
Świętokrzyskiej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie Powiatowy
Zespół Szkół w Chęcinach otrzymał Certyfikat Szkoła Promująca Zdrowie
nadany przez Kuratorium Oświaty w Kielcach.
Przyznanie Certyfikatu Szkoła Promująca Zdrowie jest
potwierdzeniem zaangażowania szkoły w działania prozdrowotne oraz jest
wyrazem uznania dotychczasowych osiągnięć, będących wynikiem
systematycznej pracy w zakresie promocji zdrowia, edukacji zdrowotnej oraz
propagowania zdrowego stylu życia.
Dało to społeczności szkolnej dużą dawkę pozytywnej energii do dalszego
samorozwoju i pracy na rzecz szkoły w zakresie budowania postaw służących
zdrowiu. W latach 2019-2021 w czasie realizacji programu Szkoła Promująca
Zdrowie w naszej szkole podejmowane były liczne inicjatywy z zakresu
promocji zdrowego stylu życia, które na stałe wpisały się już w działalność
placówki.

Pobierz certyfikat

Skip to content