W HOŁDZIE ŻOŁNIERZOM WYKLĘTYM

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych ustanowił w 2011 r. parlament: „w hołdzie
Żołnierzom Wyklętym – bohaterom antykomunistycznego podziemia, którzy w obronie
niepodległego bytu Państwa Polskiego, walcząc o prawo do samostanowienia i
urzeczywistnienia dążeń demokratycznych społeczeństwa polskiego, z bronią w ręku, jak i w
inny sposób przeciwstawili się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi
komunistycznemu.
Co roku o tej porze społeczność PZS w Chęcinach brała udział w uroczystościach
gminnych, w dobie pandemii uczniowie i uczennice naszej szkoły uczcili pamięć i oddali hołd
wszystkim Żołnierzom Niezłomnym, czyli żołnierzom, którzy po II wojnie światowej nie
złożyli broni i narażając swoje życie stanęli do walki z władzami komunistycznymi przeciw
sowietyzacji Polski, w programie słowno-muzycznym. Utwory zaprezentowane przez naszą
młodzież podkreśliły niezłomną postawę, heroizm i męstwo, które stanowią wspaniały wzór
do naśladowania. Żołnierze Wyklęci są idolami młodzieży i pokazują jak można pięknie żyć
kierując się hasłem: „BÓG-HONOR-OJCZYZNA”.

Bóg honor ojczyzna

Trudno jest wytrwać, gdy wszystko zdaje się stracone. Trudno jest marzyć, gdy marzenia
Twoje depczą. Trudno jest stać gdy chcą Cię rzucić na kolana. Marzyć o słońcu gdy wokoło
strugi deszczu.
Lecz przysięgaliśmy na orła i na krzyż, na dwa kolory, te najświętsze w Polsce barwy, na
czystą biel i na gorącą czerwień krwi, na wolność żywych i na wieczną chwałę zmarłych.
Niech te słowa poety i program słowno-muzyczny będą dla całej społeczności szkoły
wzruszającym, patriotycznym przeżyciem.

Link do filmu

Skip to content