Warsztaty edukacyjne – młodzież poznawała przyrodę Ponidzia

Dnia 7 października 2021 roku uczniowie klas pierwszych technikum uczestniczyli
w warsztatach edukacyjnych realizowanych w ramach projektu Life For Delta, pod hasłem
„Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy”.
Zajęcia odbywały się w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej w Krzyżanowicach Średnich
oraz w Umianowicach – położonych w śródlądowej delcie Nidy.
Miały one na celu przybliżenie młodzieży: walorów przyrodniczych, kulturowych,
historycznych oraz krajobrazowych najbliższej okolicy, funkcji obszarów szczególnie
chronionych a także właściwych postaw człowieka wobec przyrody.
Podczas wycieczki, możliwe było również poznanie bogatych dziejów regionu.
Wykłady dotyczyły zagadnień historyczno – kulturowych tamtejszego obszaru, m.in.:
historii kolejki wąskotorowej czy powstania przydrożnych świątków i kapliczek
pochodzących z XVII wieku, które są materialnym znakiem minionych czasów oraz
nieodłącznym elementem krajobrazu.
W zajęciach terenowych w Umianowicach prowadzonych przez specjalistów z
Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych, uczniowie dokonywali
obserwacji ornitologicznych, poznawali tematykę związaną z mięczakami, płazami oraz
gadami. W Ośrodku Edukacji Przyrodniczej w Krzyżanowicach Średnich przeprowadzona
została prelekcja oraz zajęcia plastyczne.
Młodzież miała okazję zobaczyć na żywo żółwia błotnego – jedynego, naturalnie
występującego w Polsce.
Tematyka wyprawy została podsumowana podczas gry planszowej – wykonanej na potrzeby
realizacji projektu.
Kilkugodzinny pobyt w terenie był źródłem niezapomnianych przeżyć i doznań dla
każdego, komu bliskie są sprawy życia w zdrowym i pełnym zieleni środowisku.

Skip to content