WIZYTA PRZYGOTOWAWCZA

W dniach 9-10 września Pani wice-dyrektor Elżbieta Skucińska i Pani Katarzyna Sarnat uczestniczyły w
wizycie przygotowawczej w ramach projektu PO WER „Ponadnarodowa mobilność uczniów” w Gimnazjum
im. Jana Śniadeckiego w Solecznikach oraz w Wilnie.

Podczas wizyty został ustalony dokładny harmonogram realizacji działań merytorycznych i kulturowych,
które będą realizowane podczas mobilności zagranicznej uczniów. Zostały sprawdzone i uzgodnione warunki
pobytu uczniów – wyżywienie  i zakwaterowanie.

 

Skip to content