INFORMACJE O PROJEKCIE – „HISTORIA JEDNEJ ZNAJOMOŚCI”

We współpracy z lokalnym Stowarzyszeniem „Razem możemy więcej” uczniowie Powiatowego Zespołu
Szkół w Chęcinach zainicjowali projekt, który otrzymał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w
ramach programu Erasmus +.

„Historia jednej znajomości” to polsko-litewska wymiana młodzieżowa, która odbędzie się
w Murzasichlu w dniach 11-18 września 2021 r. Obie grupy to młodzież w wieku 16-19 lat, każda z nich
wspierana przez dwóch opiekunów.

LINK do grupy projektowej:

https://www.facebook.com/groups/1062522757909960/?ref=share

Partner z Litwy to Centrum Kultury Samorządu Rejonu Solecznickiego. W jego ramach działa
grupa młodzieży litewskiej o polskich korzeniach. Działalność Centrum Kultury nastawiona jest
na propagowanie kultury i tradycji polskich. Centrum ma doświadczenie w realizacji projektów
międzynarodowych. Prowadzi kilkanaście grup artystycznych, które zajmują się folklorem polskim i
litewskim.

Tematem przewodnim wymiany jest porównanie tradycji i teraźniejszości, przełamanie
stereotypu na temat kultury tradycyjnej, przy jednoczesnym porównaniu jej z kulturą dnia
dzisiejszego. Chcemy zastanowić się, jak w atrakcyjny sposób przekonać rówieśników do zapoznawania się
z dziedzictwem kulturowym.

W ciągu wspólnego tygodnia młodzież przyjrzy się tradycyjnemu, dawnemu podejściu do tego tematu
poprzez poznawanie muzyki, tekstów, tańców i obrzędów. Odbędą się warsztaty, spotkania z członkami
zespołu folklorystycznego, prowadzone będą dyskusje.

Wynikiem wymiany ma być zmiana postawy wobec stereotypowego postrzegania tego co
tradycyjne, poznanie obu kultur, a także uświadomienie sobie, co jest w dziedzictwie
kulturowym cenne. Wymiana będzie też przestrzenią do przyjrzenia się, w jaki sposób można mówić,
przedstawiać tradycję, dziedzictwo dziś, by było to atrakcyjne dla młodego pokolenia.

Skip to content