WOJEWÓDZKI KONKURS WIEDZY O NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”

5 kwietnia 2024 roku w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach odbył się finał wojewódzki jubileuszowej – XX edycji – Konkursu Wiedzy o NSZZ „Solidarność”, w którym wzięło udział niemal 60 uczniów z 30 szkół województwa świętokrzyskiego.
Zasadniczym celem konkursu jest kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich wśród młodzieży, rozwijanie zainteresowań najnowszą historią naszej Ojczyzny i Ziemi Świętokrzyskiej oraz pogłębianie wiedzy o ruchu związkowym w Polsce i na świecie – tym samym zwrócenie uwagi na rolę związków zawodowych, jaką odgrywają w naszym życiu zawodowym i społecznym.
W finale, Powiatowy Zespół Szkół w Chęcinach reprezentowała uczennica klasy 2 Liceum Ogólnokształcącego – Kalina Rutkiewicz.

Skip to content