Wybory do Samorządu Uczniowskiego 2021/2022

Dzień 07.10.2021r.  dla społeczności uczniowskiej Powiatowego Zespołu
Szkół w Chęcinach był bardzo ważnym wydarzeniem, odbyły się wybory do
Samorządu Uczniowskiego. Uczniowie, pod kierunkiem dyrektora szkoły Pani
Haliny Kołodziejczyk oraz opiekunów SU, świadomie dokonali wyboru swoich
kandydatów.
Zgłoszone kandydatury:
1. Anna Krasowska
2. Hubert Misztal
3. Klaudia Sędecka
4. Sara Czwartos
5. Izabela Pańczyk
Miło jest nam poinformować, że w wyniku demokratycznych wyborów
najwięcej głosów zdobyła uczennica klasy 3PDR Anna Krasowska, która
będzie pełnić funkcję Przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego w roku
szkolnym 2021/2022.
Skład Zarządu Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2021/2022
przedstawia się następująco:
– przewodnicząca: Anna Krasowska
– zastępca: Hubert Misztal
– sekretarz: Klaudia Sędecka
– członkowie: Izabela Pańczyk,  Sara Czwartos
Nowo wybranym władzom SU gratulujemy oraz życzymy owocnej pracy na
rzecz szkoły oraz społeczności:)

Skip to content