ZARZĄDZENIE NR 25/2020/2021

ZARZĄDZENIE NR 25/2020/2021

Dyrektora Powiatowego Zespołu Szkół im. Władysława Łokietka w Chęcinach

z dnia 29 stycznia 2021 r.

w sprawie: organizacji nauczania zdalnego w szkole oraz organizacji nauczania kształcenia
praktycznego

Pełna treść zarządzenia

Skip to content