OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ KLAS POLICYJNYCH

      W dniu 26 lutego 2020 r. w Szkole Policji w Katowicach reprezentacja  klas mundurowych z Powiatowego Zespołu Szkół w Chęcinach wzięła udział w eliminacjach do XII Ogólnopolskiego Turnieju Klas Policyjnych, organizowanego przez Szkołę Policji w Pile. Z uwagi na to, że wpłynęło 71 zgłoszeń, a według postanowień regulaminu turnieju, może w nim wziąć udział maksymalnie 25 reprezentacji, drużyny zostają wyłonione w drodze eliminacji, w oparciu o test wiedzy. Eliminacje zostały przeprowadzone jednocześnie w trzech jednostkach organizacyjnych Policji w:  Szkole Policji w Pile,  Szkole Policji w Katowicach oraz Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.

       Każdy z zawodników czteroosobowej drużyny, reprezentującej daną placówkę, rozwiązywał samodzielnie test wiedzy składający się z 40 pytań dotyczących zagadnień z zakresu wiedzy o Policji, jej historii i współczesności, struktury organizacyjnej, specyfiki służby, obowiązków i uprawnień policjanta, etyki zawodowej, broni palnej i innych środków przymusu bezpośredniego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz profilaktycznych aspektów pracy Policji. Uzyskane przez poszczególnych zawodników punkty składają się na końcowy wynik drużyny.

      Naszej drużynie w składzie: Magdalena Szczurkowska, Karol Głusek, Maciej Szmalec, Kacper Dobrowolski życzymy uzyskania jak najwyższej liczby punktów i dostania się do finału turnieju.

Skip to content