Warsztaty z projektu #shareEU

Sztuka łączy ludzi i łączy pokolenia, pod takim hasłem w poniedziałek
wieczorem odbyły się w internacie szkolnym warsztaty z projektu #shareEU.
Wolontariusze, koordynatorzy projektu zaprosili do wspólnej zabawy
nauczycieli, wychowawców i młodzież naszej szkoły. Pod czujnym okiem
fachowców z ŚCDN powstały wspaniałe prace z modeliny FIMO. W tej
twórczej atmosferze Pani Maria Bednarska przedstawiła nam historię barw
narodowych, trzech państw członkowskich UE: Włoch, Słowacji i Polski.

W ramach projektu # shareEU młodzież naszej szkoły, przedstawiła symbolikę i wartości
prospołeczne projektu w postaci żywego plakatu. Głównym celem projektu jest utrwalenie
świadomości na temat pamięci, wspólnej historii i wartości oraz celu Unii, jakim jest
promowanie pokoju, jego wartości i dobrobytu narodów.

Skip to content