#Szkoła Pamięta

Powiatowy Zespół Szkół w Chęcinach włączył
się w akcję zorganizowaną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej „Szkoła Pamięta”. Celem
akcji jest zorganizowanie działań upamiętniających ważne postaci oraz wydarzenia,
uwrażliwienie młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej
wolności, szczególnie tych, którzy są związani z historią danego miejsca, regionu,
społeczności. Czym jest miejsce pamięci? To grób lub cmentarz wojenny; nieruchomość lub
obiekt budowlany albo jego pozostałości, upamiętniające postaci lub wydarzenia znaczące
dla Narodu i Państwa Polskiego, a w szczególności pomnik, krzyż przydrożny, kapliczka,
kopiec, inny obiekt lub przedmiot związany z wydarzeniami lub postaciami znaczącymi dla
dziedzictwa Narodu i Państwa Polskiego, a w szczególności tablica pamiątkowa. Uczniowie
naszej szkoły zajęli się uporządkowaniem i dekoracją miejsc pamięci na terenie naszej
gminy. Oddali hołd bohaterom, poznali miejsca związane z historią naszego regionu.

Skip to content